Vinsmoke Sanji
Pierna Negra Humano
Recompensa: 1.032.000.000 Berries